شرکت در قرعه کشی برای همه کاربران و خریدارن عزیز

خدماتی که ما در این سایت به مخاطبین عزیز ارائه می دهیم نظیر آن را در کمتر جایی خواهید یافت.

ما فقط و فقط غرقه کشی را برگزار خواهیم کرد و به یکی از کاربران عادی 50 هزار تومان و به یک نفر از اعضای ویژه و یک نفر از خریداران مجموعه آموزشی و یک نفر از خریداران تزئینات نمدی هر نفر هدیه می دهیم و تنها در این ماه قصد انجام این کار را داریم.

خرید مجموعه آموزشی

100 هزار تومن

خرید محصول

100 هزار تومن

عضو ویژه

100 هزار تومن

عضو عادی

50 هزار تومن